Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Etter at skisseforslaget har falt i smak, utarbeides nødvendig tegninger for byggesøknader.
Disse tegningene og et situasjonskart vil inneholde nødvendige opplysninger og vil være et vedlegg til byggesøknaden.

Byggesøknad

For å få kommunal godkjenning for ditt prosjekt, kan vi utarbeide nødvendige byggesøknadspapirer.
Det finnes flere søknadsvarianter, hvilken som benyttes for ditt prosjekt må vurderes spesifikt.
Tlf: 33 34 77 93