Teknisk dokumentasjon

 1. Energiberegninger/energimerking
  Vi kan utarbeide beregninger av energibehov i ditt bygg.
  Her angis nødvendig energibehov/-forbruk basert på prosjektert varmeisolering og tekniske installasjoner.
 2. Statiske beregninger
  Basert på byggesøknadstegningene kan vi utarbeide dokumentasjon på hoved-bæresystem for ditt bygg. Her tas det hensyn til aktuell snø- og vindlast for din kommune.
  Disse beregningene vil være aktuelle for din byggmester når bygget skal oppføres.
 3. Arbeidstegninger
  Basert på byggesøknads-tegninger kan vi utarbeide detaljerte arbeids-/monteringstegninger som din byggmester trenger for å bygge ditt bygg.
  Detaljeringsnivå kan avtales.
 4. Brannteknisk dokumentasjon
  Vi kan tilby branntekniske rammer basert på preaksepterte løsninger for ditt bygg.
Tlf: 33 34 77 93