Informasjon

Planleggingsprosessen

Det er gøy å planlegge sin egen bolig, enten det gjelder ombygging eller nybygg.
Vi vil gjerne være med å hjelpe til med utformingen av din bolig.
Boligen er et sted du kanskje tilbringer flere livsfaser, og derfor bør planleggingen være godt gjennomtenkt.
Å bygge er tross alt et stort løft og noe man ikke gjør ofte.
Tegneprosessen er på mange måter den viktigste delen av tiltaket. Sett derfor av god tid for denne prosessen hvis mulig.

Byggesøknadsprosessen

For at ditt prosjekt skal realiseres, må kommunen godkjenne det. Byggesøknadstegninger må utarbeides, naboer må varsles og kommunal saksbehandling må gjennomføres. Alt dette tar nødvendigvis tid og bør tidsmessig planlegges
Derfor oppfordrer vi våre kunder til å kontakte oss i god tid for å starte planleggingsprosessen. Det gir en bedre prosess for alle.
Tlf: 33 34 77 93