Forretningsidé

A-Tre konsult skal tilby gode og kostnadseffektive arkitekt- og konsulenttjenester for privatpersoner og profesjonelle kunder i det norske markedet til konkurransedyktige priser. Gjennom fokus på samarbeid og gode løsninger skal vi sikre oss markedets mest fornøyde kunder.

Visjon

Våre kunder skal være så fornøyde med våre løsninger at annen markedsføring er uaktuell.

Kjerneverdier

Våre verdier inspirerer oss til å yte det lille ekstra som gjør at kundene velger oss fremfor våre konkurrenter. De minner oss på hvordan vi på best mulig måte kan skape verdi for våre kunder.

Profesjonalitet
A-Tre konsult er en profesjonell bedrift med høyt kompetente medarbeidere. God kunnskap, høy etisk standard og kvalitet gjennomsyrer bedriften og gjør at vi kan holde det vi lover og levere det vi sier vi skal levere.

Iderikdom
A-Tre konsult tilbyr iderike og kreative løsninger med fokus på godt design tilrettelagt for hver enkelt kunde.

Samarbeid
A-Tre konsult ser verdien i å skape og opprettholde gode relasjoner. Dette lykkes vi med gjennom å lytte til det kunden sier og sammen med kunden skape et godt og langsiktig samarbeidsforhold.

Tlf: 33 34 77 93